Nevrolab tilbyr de fleste nevrofysiologiske undersøkelser og har avtale med Helse Sør-Øst.

Pasientene betaler derfor kun egenandel tilsvarende offentlige sykehus.

Vi tilbyr:
Nevrografi/EMG (Elektromyografi)
Søvnapnéregistrering: Vi har for tiden meget kort ventetid for søvnapnéregistreringer
VEP (Visuelt fremkalt respons)
BEP/BEAP (Auditiv fremkalt respons)
SEP (Sensory fremkalt respons)

Neshat Golparian er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi. Hun har arbeidet i flere år på Universitetssykehuset i Akershus. De siste årene var hun ansatt som seksjonsoverlege på seksjon for klinisk nevrofysiologi. Fra okt. 2008 arbeidet hun som daglig leder på EEG-Laboratoriet i Oslo frem til nov. 2012 da hun startet egen praksis.
Hun har driftsavtale med Helse Sør-Øst og har egenandel tilsvarende offentlige sykehus. Det kommer i tillegg en egenandel for forbruksmateriell.

Neshat Golparian